Parallel traces

Projekat Paralelni tragovi kao premisa je razmatranje mesta baštine i tragova baštine kao svojevrsne laboratorije za ponovnu interpretaciju tradicije i umetnosti kao sredstava za podsticanje aktivnosti i umetničkih projekata koji istražuju vezu nasleđa i savremene kulture. U tom smislu, ceo projekat namerava da tragove nasleđa tretira ne kao statične elemente …