Servantes

vim događajem započinjemo ciklus predavanja koja se bave temom prošlosti i sadašnjosti kulture Sefarda, sa posebnim osvrtom na njen uticaj na Balkanu. Ali, ko su zapravo Sefardi? Često je proces emigracije i stvaranja zajednica sefardske dijaspore bio složen i trajao je godinama ili čak generacijama, ne samo zbog uslova putovanja …