Parallel traces

Projekat Paralelni tragovi kao premisa je razmatranje mesta baštine i tragova baštine kao svojevrsne laboratorije za ponovnu interpretaciju tradicije i umetnosti kao sredstava za podsticanje aktivnosti i umetničkih projekata koji istražuju vezu nasleđa i savremene kulture. U tom smislu, ceo projekat namerava da tragove nasleđa tretira ne kao statične elemente …

Ladino

Poreklom iz Vlasenice u Bosni, Flori Jagoda je preživela rat bekstvom preko Italije, odakle se po završetku rata iselila za Sjedinjene države. Od dolaska u Ameriku, Flori Jagoda je radila na očuvanju balkanske sefardske muzičke tradicije, a postala je i snažan zagovornik očuvanja Ladina. Podučavala je svoj jedinstveni repertoar brojnim …

Yiddish

Iz uvoda Jidiš je jedan od jedinstvenih jezika u svetskoj istoriji kojim je, na vrhuncu njegove upotrebe, govorila etnička i religijska grupa rasuta širom sveta. To je jezik koji se prenosio iz generacije u generaciju širom Evrope i u Rusiju. Kako je jevrejska istorija evoluirala, Jidiš je išao uz nju …