Parallel traces

Nasleđe kao živi entitet


Projekat Paralelni tragovi kao premisa je razmatranje mesta baštine i tragova baštine kao svojevrsne laboratorije za ponovnu interpretaciju tradicije i umetnosti kao sredstava za podsticanje aktivnosti i umetničkih projekata koji istražuju vezu nasleđa i savremene kulture. U tom smislu, ceo projekat namerava da tragove nasleđa tretira ne kao statične elemente ili entitete, već kao žive i dinamične, u stalnoj evoluciji. Naš cilj je da ih iskoristimo za nadahnuće nove umetnosti i savremenog stvaranja, uključujući digitalnu umetnost, muziku, performanse i instalacije, istovremeno obezbeđujući kontinuitet u kulturnom značaju mesta i teme.

Ideja inicijatora projekta, Evropskog udruženja za očuvanje i promociju jevrejske kulture i baštine - AEPJ, bila je da kroz umetničke radove i posebno fotografiju ponudi novo gledište na ovu kulturu i nasleđe u nekoliko evropskih gradova. Zajedno sa partnerima iz Brukellesa, Saragose, Đirone, Vroclava, Tbilisija, Beograda i Sigheta, napravljena je aplikacija za mapiranje reprezentativnih jevrejskih priča, znamenitosti i mesta, kao novi medijski vodič namenjen stanovnicima, kao i fizičkim i virtuelnim posetiocima ovaj jedinstveni obilazak. U želji da postoji isključivo digitalni prostor i da se ovaj predmet realizuje i kroz savremenu umetnost, objavljen je poziv za umetnike, da radovi na temu jevrejske baštine budu proizvedeni iz sopstvene perspektive. Dela izabranih umetnika deo su izložbe koja sada stiže do Beograda, a nastaje kroz „Tačka komunikacije“, lokalnu partnersku organizaciju projekata.

Fokus izložbe je na radu lokalnog umetnika, Nikole Radića Lucatija, izabranog da predstavlja Srbiju u ovom projektu, a koju je domaća publika prepoznala po svojoj specifičnoj izlagačkoj praksi i uvek inovativnom pristupu u predstavljanju svojih tema. Posetioci će imati priliku da vide i radove Dine Ogranove, Daniela Grunfelda, Agnieszke Trachevske i Izraela Arina kao predstavnike zemalja partnera u ovom projektu. Drugi deo selekcije prikazuje radove koji su ušli u uži izbor u takmičarskim kategorijama. Od sada: Prisutnost u sadašnjosti i iz prošlosti: Slike sa istorijom.

Urednica programa u Beogradu kustos je galerije DKSG, Maida Gruden. Projekat je podržan od strane Kreativne Evrope i Ministarstva kulture i informisanja Srbije.

● Rosa Juanco (umetnički direktor paralelnih tragova)

● Izrael Arino (gostujući umetnik, Đirona, Kataluna, Španija)

● Nikola Radić Lucati (gostujući umetnik, Beograd, Srbija)

● Agnieszka Traczevska (gostujući umetnik - Vroclav, Poljska)

● Daniel Gruenfeld (gostujući izvođač - Sighet, Rumunija)

● Eva Rossano (II nagrada za paralelne tragove: Kategorija Od sada: Prisustvo u sadašnjosti)

● Vitja Frank (1. nagrada konkursa za paralelne tragove: kategorija Iz prošlosti: slike sa istorijom)

Nasleđe u digitalnom okruženju, i šta s njim?


Kuća Legata / Heritage House

26.2. Sreda, 18:00-20:00h

Kao jedan od prioriteta poziva za projekte međunarodne saradnje u kulturi i umetnosti programa Kreativna Evropa naznačena je digitalna transformacija. Prema raspisu poziva digital shift ima veliki uticaj na proizvodnju, distribuciju, pristup i potrošnju kulturnih i kreativnih dobara i usluga. Ovaj diskurs kreativnih industrija nameće potrebu za novim veštinama, znanjima, poslovnim modelima organizacija koje deluju u polju kulture. Dosta organizacija pokušava da se prilagodi ali sa koliko uspeha? Platforma, aplikacija, onlajn arhiva gotovo po automatizmu postaju deo rezulata predloga projekata sa ciljem da se dobije više bodova u procesu evaluacije. Kakva je sudbina tih digitalnih „proizvoda“ nakon zvaničnog završetka projekta, da li se ti procesi svode na puko ispunjanjvaje projektne aktivnosti, da li smo nešto naučili iz tih procesa, da li smo tansformisali našu organizaciju, scenu, zajednicu? I šta tačno treba da transforimišemo? Ako nismo koje nam veštine, znanja i resursi nedostaju? Da li je potrebno reformisati obrazaovni sistem? Da li još uvek čekamo da generacija digitalnih urođenika preuzme sektor savremena kulture? Da li nam je potrebna korporativna ili držvana podrška i koje vrste? Da li ima primera „dobre prakse“? Pitanja se otvaraju a mnoge aplikacije, platforme, arhive ostaju samo odrađena projektna aktivnost.

Povodom još jedne nove aplikacije koja je nastala u sklopu projekta Parallel traces – a new lens of Jewish Heritage, pokušaćemo da damo odgovor na neka od ovih pitanja. U razgovoru učestvuju: Nina Mihaljinac, UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu; Uroš Krčadinac, Fakultet za medije i komunikaciju; Milena Jokanović, Centar za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet, Beograd; i Nikola Radić Lucati, umetnik; u ulozi moderatora je Andrija Stojanović, Tačka komunikacije.